Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

News

 
 

Националният съвет по биологично разнообразие взе решения за седем защитени зони по Натура 2000

11/25/2013

Предстои зоните да бъдат предложени за утвърждаване от Министерския съвет

 
Next
1 | 2 | 3
 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.