Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > До 15 октомври 2019 г. Еврокомисията приема кандидатури за наградите "Натура 2000"

До 15 октомври 2019 г. Еврокомисията приема кандидатури за наградите "Натура 2000"

9/11/2019

Срокът за кандидатстване е удължен до 15 октомври 2019г., като всяка организация, изпълняваща проекти, свързани с опазване на Европейската екологична мрежа Натура 2000, може да кандидатства в една от петте категории награди на ЕК „Натура 2000“. Организациите трябва да номинират проектите си за принос в 5 категории: Природозащита, Социално-икономически ползи, Комуникации, Съвместяване на интереси и Трансгранично сътрудничество и работа в мрежа.
Предстоящото присъждане на наградите ще се състои на 21 май 2020 г. по време на традиционния Ден на Натура 2000. При предишните четири издания на наградите "Натура 2000" са били получени 419 заявления за участие, от които са номинирани 94 финалисти и излъчени 23 призьори, сред които и 5 проекта с българско участие.
Начина за кандидатстване се осъществява през интернет платформа, на която може да намерите и повече информация за наградите:
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
https://natura2000award-application.eu/bg

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.