Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Четири български проекта се борят за европейските награди „Натура 2000“

Четири български проекта се борят за европейските награди „Натура 2000“

3/21/2018


Тази година за четвърти път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването по „Натура 2000“ – мрежата на ЕС от защитени обекти. На 14 март са обявени финалните проекти, които подлежат на гласуване от гражданите на ЕС. Избрани са 25 финалисти от 75 допуснати за участие кандидатури, получени от всички страни на общността. Между избраните финалисти има и 4 български проекта, които се борят за наградите на "Натура 2000".

Избраните финалисти са от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Люксембург, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Унгария, Франция и Чешката република. Те включват няколко трансгранични проекта, в които също участва и Турция, и един общ проект на равнище ЕС.

Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения в управлението на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. По този начин се повишава осведомеността за мрежата от защитени обекти и нейната роля за опазване на европейското природно наследство, като в същото време се популяризират социалните и икономическите ползи.

До 22 април всички европейски граждани могат да гласуват за своя финалист и да бъдат своеобразно жури на „Наградата на европейските граждани“. Наградите са в 5 категории – опазване на природата, социално-икономически ползи, комуникация, съчетаване на интересите/разбиране и трансгранично сътрудничество.

Победителите ще бъдат обявени на церемония, организирана от европейския комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела в Брюксел на 17 май 2018 г. (четвъртък). Във връзка с инициативата в официалното прессъобщение на ЕК еврокомисар Вела заявява: „Възхитен съм от многобройните достижения в областта на опазването на нашето европейско природно наследство. Те демонстрират ясно стойността, която природата осигурява на европейската икономика, както и централното място, което природата заема в нашата култура“. И призовава: „Гласувайте сега и изразете признанието, което тези забележителни достижения заслужават!“.

Публичното гласуване се провежда до 22.04.2018 г. на следния уебадрес: http://natura2000award-application.eu.

Допълнителни материали, включително и електронни визуализации, са достъпни на адрес: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/promotional-material/index_en.htm.

„Натура 2000“ заема централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биоразнообразието. Мрежата, която е създадена съгласно Директивата относно птиците и Директивата относно местообитанията на ЕС, представлява обща за ЕС мрежа от над 27 000 наземни и мобилни обекта, които обхващат над 18% земна площ и 7% от околните морета. Целта на мрежата е да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа. „Натура 2000“ осигурява множество екологични предимства, като изпълнява и редица жизненоважни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от здравите екосистеми и значителен дял от тях са разположени в рамките на обекти на „Натура 2000“. Освен това финансовите ползи, които произтичат от самата мрежа, се изчисляват на около 200 до 300 млрд. евро годишно. Планът за действие на Европейската комисия за природата, хората и икономиката има за цел да подобри изпълнението на „Натура 2000“ и да увеличи нейния принос за постигането на целите на ЕС за биологичното разнообразие на ЕС за периода до 2020 г.

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.